Ingyenes szállítás 19.999 Ft felett!

Adatkezelési tájékoztató

A(z) Geekstore Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési és törzsvásárlói programmal kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html )

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Geekstore Hungary Kft.

 • Székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 21.
 • Adószám: 25302660-2-41
 • Elérhetőség: +36303226386, info[kukac]geekstore.hu
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88383/2015

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és a weboldalt böngészők

2. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A kezelt adatok köre:

3.1. Regisztráció: e-mail cím

3.2. Megrendelés: számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

3.3. Előrendelés: e-mail cím

3.4. Kapcsolattartás: telefonszám, e-mail cím

4. Az adatkezelés célja:

4.1. Regisztráció: Lehetőség biztosítása online vásárláshoz.

4.2. Megrendelés: Szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése. Számviteli kötelezettség teljesítése.

4.3. Előrendelés: Előrendelő értesítése az általa előrendelt termék elérhetőségéről.

4.4. Kapcsolattartás: Kapcsolattartás a megrendelővel

5. Az adatkezelés időtartama:

5.1. Regisztráció, megrendelés: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5.2. Előrendelés: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó kérésére azonnal.

5.3. Kapcsolattartás: Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó kérésére azonnal.

6. Adatfeldolgozók:

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők

6.1. Áruszállítás

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 • Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
 • Kapcsolat: (+36 29) 886 700 / info[kukac]gls-hungary.com / https://gls-group.eu/HU/hu/home
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44

Név: FoxPost Zrt.

 • Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 • Kapcsolat: 06-1-999-0-369*/ info[kukac]foxpost.hu / www.foxpost.hu
 • Cégjegyzékszám: 10-10-020309
 • Adószám: 25034644-2-10

Név: Magyar Posta Zrt.

 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Kapcsolat: 06-1-333-7777*/ www.posta.hu/ugyfelszolgalat_kapcsolat
 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Adószám: 10901232-2-44

6.2. Online fizetés

A SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.)

Név: OTP Mobil Kft.

 • Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Adószám: 24386106-2-42

6.3. Számlázás

Név: Octonull Kft.

 • Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
 • Kapcsolat: hello[kukac]billingo.hu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-198177
 • Adószám: 25073364-2-42

6.4. Tárhelyszolgáltatás

Név: Magyar Hosting Kft.

 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Kapcsolat: (0-24): +36 1 700 2323 / info[kukac]mhosting.hu / https://www.mhosting.hu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Adószám: 23495919-2-41